Sudca rozhoduje v prípade obvinení Robsona

Podľa aktuálnych informácií, sudca Mitchell Beckloff dnes oznámil, že bude rozhodovať o tom, čo presne predložil Wade Robson v rámci jeho tvrdení, že mal byť sexuálne zneužitý Michaelom Jacksonon v rokoch 1987-1994, celkovo mal byť na ranči Neverland viac ako 20 krát, počas ktorých mal spať v Michaelovej izbe väčšinu nocí.

Podľa neho určí, čo bude zverejnené, a čo ostane utajené, resp. čo umožní do obsahu žaloby.

Osobné detaily a psychiatrické záznamy budú nateraz utajené.

Obrázek

1.5. požiadal Wade Robson súd, aby prejednal jeho tvrdenia o zneužití, pričom sa odvoláva na nervové zrútenie, ktoré malo byť výsledkom rokmi potlačovanej traumy,... a to takmer presne 8 rokov od oslobodzujúceho verdiktu z roku 2005, v ktorom bol Michael Jackson zbavený všetkých bodov obžaloby, a rovnako takmer presne 8 rokov od Robsonovej výpovede v prospech Michaela, v ktorej odmietol akékoľvek sexuálne zneužitie, v tom čase mal 22 rokov.

Sudca dal právnikom oboch strán postupy, ktorými by sa mali riadiť v prípade, čo by mohlo alebo malo byť zverejnené, aj keď právnici by chceli aby bolo všetko nezverejnené pred verejnosťou.

Obrázek

Podľa sudcu, psychiatrické záznamy, ako aj detaily, ktoré popisuje Robson zo zneužitia budú zrejme nezverejnené..

Z dokumentov zatiaľ vyplýva, že MJ Estate a ich právnici, voči ktorým podal Robson žalobu, namietali, že Robson nemôže žiadať odškodné od pozostalosti, pretože vypršala doba nárokovania si z pozostalosti po podozrivom.

Ten čas bol 120 dní, max. 1 rok od smrti.

Právnik Robsona, Henry Gradstein namietal, že Robson si nebol vedomý, že bola zriadená pozostalosť MJ Estaste, až do marca/března 2013.

MJ Estate odmieta akékoľvek obvinenia, a nevedia na ne adekvátne reagovať, pretože nemajú žiadne informácie od žalobcu, a Michael je mŕtvy už príliš dlho na to, aby vznikal nárok na odškodné voči akýmkoľvek obvineniam.

Právnici MJ Estate rovnako odmietajú odvolávanie sa Robsonovho právnika na akési predošlé prípady, ktoré nijako nesúvisia v jeho obvineniami.

Robsonom právnik v dokumentoch žiadal, aby všetky informácie boli neverejné.

Sudca prejednáva aj druhé obvinenie zo strany Robsona voči Michaelovi, a ďalším dvom nezverejnených podozrivých pod všeobecných označením Doe2 a Doe3.

Právnici oboch strán dostali materiály na preštudovanie, a ďalšie vypočúvanie bude presne 25.6. 2013, v deň 4-tého výročia Michaelovej smrti!!!

Obrázek