Proces s AEG: Kto platil doktora?

Podľa ďalšieho svedka v procese s AEG Live, účtovníčka spoločnosti Julie Hollanderová predložila dokumenty, z ktorých vyplýva, že AEG vynaložila na prípravu a realizáciu koncertov This Is It 24 mil. dolárov. V tejto sume sa, ale nenachádza odmena pre lekára dr. Conrada Murraya.

Podľa dokumentu, AEG pripravila 150 tisíc dolárov, ale nie pre dr. Murraya, ale doktora, ktorého by si vybral Michael, to stále aj v jedinom dokumente, ktorý podpísal Michael s Murrayom.

Murray mal celkovo dostať asi 1,5 mil. dolárov.

AEG odmieta,že by najali Murraya, a ignorovali príznaky zlého zdravotného stavu Michaela.

Hollanderová vypovedala, že Michael bol zodpovedný za 95% všetkých nákladov, teda že prevzal finančnú ťarchu, ak by sa turné a koncerty zrušili-platil by to ako odškodné.

Náklady prevýšili rozpočet o 2 mil. dolárov.

Vypovedá zároveň aj Shawn Trell, poradca spoločnosti, právnik rodiny Brian Parish pýtal na žiadosť pre MJ Estate, od ktorej chcela AEG 30 mil. dolárov, vrátane 300 tisíc za údajne služby dr. Murraya, akoby chceli vrátiť peniaze, ale Trell odpovedal, že to bola chyba zahrnúť výdavky na doktora do nákladov spoločnosti!

Dr. Murray ale deň pred smrťou Michaela podpísal kontrakt, ktorý vypracovali právnici AEG a poslal ho späť do spoločnosti, ale teraz namietajú, že kontrakt nie je právoplatný, lebo ho ani Michael ani riaditelia a právnici AEG nepodpísali.

Obhajoba rodiny ale namieta, že dr. Murray pracoval pre Michael už dva mesiace, teda išlo o určitý pracovný pomer s AEG.

Medzi ďalšími dôkazmi obhajoby by mali byť "stratené" maily a korešpondencia bývalého manažéra Michaela, Franka DiLea, ktorého manželka povedala, že po jeho smrti v roku 2011 uchovala všetky jeho dokumenty a poskytne ich pre súd.

Výpovede pokračujú, priebežne dopĺňame update.