Historické poznámky

Podľa dokumentu stanice CBS v relácii 60 Minutes, archivárka Karen Langford, ktorá pre Michaela pracuje od roku 1981, ukázala moderátorke rukou písaný papier, ktorého poznámky si Michael napísal, keď mal iba 21 rokov, pred vydaním albumu Thriller, v roku 1979.

Obrázek

V ňom si Michael napísal že:

"MJ will be my new name,’. 'No more Michael Jackson".

"I want a whole new character, a whole new look. I should be a tottally [sic]different person. People should never think of me as the kid who sang "ABC," [or]"I Want You Back".

"I should be a new, incredible actor/singer/dancer that will shock the world," "I will do no interviews. I will be magic.”

"I will be a perfectionist, a researcher, a trainer, a masterer [sic]. I will be better than every great actor roped into one."

Teda:

"MJ bude moje nové meno, už žiadny Michael Jackson.

"Chcem byť celkom novým človekom, chcem celkom nový vzhľad. Mal by som byť celkom iným človekom. Ľudia by o mne už nikdy nemali premýšľať ako o chlapcovi, ktorý spieva ABC alebo I want you back".

Mal by som byť nový, neuveriteľný herec/spevák/tanečník, ktorý bude šokovať celý svet. Neposkytnem už žiadne rozhovory. Budem magický."

"Budem, perfekcionista, bádateľ, inštruktor, učiteľ. Budem lepší ako ktorýkoľvek herec, ktorý kedy bol"

Aj toto skrýva obrovský sklad vecí, ktorý ako svätyňa čaká na svoje odhalenia.

Michael už v tom čase presne vedel, čo chce, a ako to dosiahnuť.

Viac videí a ukážka popísaného dokumentu v téme - LINK

LINK />