Video - CBS 60 minutes

V nedeľu bol odvysielaný dokument, v ktorom sa prezentuje Michael ako umelec, ale aj jeho zbierka z Neverlandu, uschovaná v skladoch...

Značnou časťou dokumentu bol rozhovor so správcom MJ Estate, Johnom Brancom.

Ten popisoval okrem iného aj úspechy, ktoré sa od smrti Michael dosiahli.

Od svojej smrti Michael predal už 50 mil. albumov, turné Immortal videlo viac divákov ako pre akéhokoľvek iného žijúceho umelca.

Za 4 roky MJ Estate zarobilo viac ako 600 mil. dolárov.

Prezradil aj to, že neberie veľmi vážne bulvár, pretože oni sa sústreďujú na skutočného Michaela.

Napr. projekt This is It už zarobil viac ako 500 mil. dolárov, turné Immortal môže fungovať niekoľko rokov... pričom všetky veci patriace Michaelovi, ktoré sú v úschove v skladoch, budú zachovávané pre jeho deti, ktoré ak dovŕšia vek dospelosti, budú si ich môcť prebrať ako svoje dedičstvo po otcovi.

DOKUMENT po častiach v téme - LINK

Celý hneď ako bude dostupný!

(aká náhoda, že zrazu tu sú obvinenia zo sex. zneužívania od údajnej obete..., s cieľom získať peniaze..., a všetko je len náhoda...)

LINK />