Rozhovor s Thomasom Mesereauom

Podľa informácií, hneď ako bude odvysielaný rozhovor s Wadeom Robsonom, odvysielajú americké tv aj rozhovor s T-Mezom, obhájcom Michaela z procesu v roku 2005.

... o čom tak asi budú hovoriť...?