Deň 2 - opakovaná výpoveď

Dnes vypovedal jeden zo záchranárov, ktorý prišli do domu Michaela po ohlásení na 911.

Zopakoval to, čo aj v procese s dr. Murrayaom.

Richard Senneff vypovedal, že Murray mu tvrdil že ošetroval Michaela z dehydratácie a vyčerpania, pričom mu nikdy nespomenul Propofol.

Po príchode do domu si myslel podľa jeho prvých dojmoch, že môžu zachrániť Michaela, lebo Murray do telefónu povedal, že pacient je v bezvedomí, ale krátko na to zistil, že Michael bol už chladný, mal suché oči a rozšírené zreničky, čo svedčilo už o definitívnej smrti, a javil známky dlhodobej choroby, na čo Murray reagoval, že tento stav nastal len "teraz"...

Pre výpovede predvolá AEG aj členov rodiny ako sú Janet, Jermaine, Jackie, Tito, La Toya, Rebbie a Randy Jacksonovcov.

Sudkyňa nariadila, že matka Katherine bude môcť byť v prítomnosti každý deň iba s jedným so svojich detí, aby nebola porota ovplyvňovaná.