Proces AEG vs Katherine Jackson

INFO:

Ako ste si mohli všimnúť, za ostatné dni nepribudlo viac informácií o samotnom procese, v ktorom sa rozhoduje podiel viny spol. AEG Live na smrti Michaela.

Zatiaľ prebieha výber porotcov, celkovo je už 104 potencionálnych svedkov pre obhajobu, avšak ich počet sa určite zníži aj podľa posúdenia sudkyňe.

Medzi ľuďmi, ktorí by mohli byť potencionálnymi porotcami sú všelijakí, aj takí, ktorí si zatiaľ myslia, že Michael si spôsobil smrť sám, predávkovaním, preto sa obhajoba snaží takímto ľuďom vyhnúť.

V médiáach sa neustále objavujú "nové", šokujúce informácie od mnohých ľudí..., ako aj nahrávky hlasu Michaela nahraného na odkazovač, na ktorom mal žiadať o dávky narkotík.

Aktuálne sa v médiách prepiera hlasový záznam od bývalého asistenta dr. Arnolda Kleina, Jasona Pfeiffera, ktorý pre médiá opakovane tvrdí, že Michael neustále požadoval vyššie a vyššie dávky, pretože bežné už naňho neúčinkovali.

Hlasový záznam Michaela, 3.5.2009: LINK

Čo je ale nepriateľné pre väčšinu fanúšikov je spôsob, akým sa rozoberá celý prípad vrátane oživovania starých, uzavretých prípadov, napr. proces z roku 2005, spôchybňovanie otcovstva, ktoré sa možno dostane na pretras pred súd, falošné a zavádzajúce informácie typu, že Michael mal mať nejaký implantát na potlačovanie závislosti podľa pitvy, čo sa ukázalo ako lož - doktor/patológ potvrdil, že v čase pitvy nemal Michael žiaden takýto implantát, ale v dokumentoch z procesu v 2005 bola zmienka, že Michael v minulosti takýto implantát mal na potlačenie závislosti na liekoch proti bolesti.

Obrázek

MJJsource sa ale zásadne nebude podieľať na podpore obhajoby Katherine Jackson, ktorá je týmto priamo (vrátane jej samozvaných právnikov a poradcov) zodpovedná za znovuoživenie všetkých bulvárnych bludov, nezmyslov, klamstiev, špinavostí a bulvárnych maniackych článkov, ktoré opakovane, znova a po rokoch pozitívnej odozvy na Michaela Jacksona ako umelca, ZNIČILI tento pozitívny obraz práve týmto procesom, kedy sa akoby v pravidelných cykloch opakuje ponižovanie, urážanie a degradovanie Michaela najhrubším bulvárny&m spôsobom, tak ako to bolo od roku 1993-1998-2001-2003-2005-2009-2013... a dokedy ešte?

Katherine Jackson je plne zodpovedná za ničenie odkazu Michaela Jacksona, jej syna.