Sudkyňa určila pravidlá

Sudkyňa Yvette Palazuelos, ktorá bude rozhodovať v žalobe rodiny Jacksonovcov proti AEG Live určila pravidlá procesu a požiadavky oboch strán.

Medzi zásadné patrí, že AEG Live bude môcť použiť určité informácie z procesu z roku 2005, na čo rodina protestovala žiadosťou, aby sa tieto informácie vôbec neobjavili v tomto procese, pretože sú podľa nich irelevantné (AEG chce údajne dokumentovať vplyv obvinení a samotný proces proti Michaelovi, ktorý mal na jeho psychiku a osobnosť, ako podľahol samote a strachu, kedy sa možno mohli začať znova jeho závislosti....)

Ako svedkovia môžu vypovedať aj Katherine, Prince a Paris a aj Conrad Murray, bývalý Michaelov doktor, avšak jeho právnici namietali, no sudkyňa povolila jeho výpoveď bez prítomnosti poroty.

Proces by mal trvať 3 mesiace, začne 2.4.