Žaloba môže pokračovať v procese

Kalifornská sudkyňa Yvette Palazuelos povolila, aby sa žaloba Katherine Jackson voči AEG Live dostala pred porotu, a začal sa proces, v ktorom sa má rozhodnúť, či AEG Live nedbalo najala Conrada Murraya ako "nešpecialistu", ktorý mal neodborne dozerať na Michaelov zdravotný stav a život, ktorý sa nakoniec skončil jeho predávkovaním!

Žaloba tvrdí, že AEG Live si nijako neoverila, kto je Conrad Murray, a tým ohrozila Michaela.

Sudkyňa však namietla a upozornila, že niektoré dokumenty ako dôkazový materiál môžu spôsobiť, že AEG Live proces vyhraje, a Katherine súd prehrá - na čo ju sudkyňa upozornila.

Je možné, že obe strany sa ešte dohodnú, a sudkyňa zmení svoje rozhodnutie.

AEG Live odmieta všetky obvinenia, a tvrdia, že už v čase podpisu zmluvy s Michaelom na koncerty mal Michael zmluvu s Murrayom ako osobným lekárom, teda že ho ošetroval už predtým, a navayše mu už pred skúškami na koncerty podával anestetiká, čím mu mohol spôsobiť smrť už pred podpisom zmluvy, či zomrieť tak či tak pre Michaelovu závislosť na uspávacich liekoch.

Proces by sa mal začať začiatkom apríla!