Otvorenie Everlandu - domova pre deti v Libérii

Počas Vianoc bol v Libérii slávnostne otvorený Everland - domov pre osirelé deti, ktorý bol postavený z darov fanúšikov Michaela z celého sveta.

Otvoril ho Michaelov priateľ Dr. Patrick Treacy, ktorý mal príhovor, kde okrem iného vyzdvihol celoživotnú humanitárnu činnosť Michaela. Medzinárodne preslávený chirurg dostal úlohu čestného veľvyslanca od fanúšikov z celého sveta a bol požiadaný aby slávnostne otvoril Everland presne na Štedrý deň. Prítomní boli aj viceprezident Libérie a ďalší vládny hodnostári.

Everland - detský sirotinec bol postavený na dvoch akroch pozemkov v blízkosti hlavného mesta Libérie Monrovia. Pozemok pôvodne patril do vlastníctva miestneho kostola a misijnej školy. V súlade so snom Michaela o detskej nemocnici plánujú aj malú kliniku v najbližšom zdravotníckom zariadení asi dve hodiny jazdy autom od Everlandu.

Image and video hosting by TinyPic

Vložila: Zuzcoj