Reedícia knihy - EARTH SONG

Dnes už mimoriadne obľúbený autor kníh o Michaelovi, Joseph Vogel, vydáva reedíiu knihy

Earth Song: Inside Michael Jackson's Magnum Opus, ktorá bola pôvodne vydaná pred pár rokmi.

Ide o komplexný obraz odkazu Michaela prostredníctvom sklady Earth Song, ktorá sa koncom roka 1995 stala celosvetovým hitom, v roku 1996 skladbou roka v Európe.

Kniha popisuje detaily o pôvode jej vzniku (vo Viedni roku 1988), nahrávaní (pôvodne určená pre album Dangerous) až po kontroverzie po jej vydaní v roku 1995.

Ako inak, opäť další umelecký zážitok.

OBJEDNÁVKA + ukážky z knihy - LINK

Obrázek