Upozornenie - kniha vs Mesereau

Vzhľadom na mimoriadnu vlnu reakcií nielen fanúšikov, ale aj médií, ktoré na tom ťažia, MJJsource nebude priamo zaujímať stanovisko ku knihe Randalla Sullivena: Untouchable (video odkaz od Thomasa Mesereaua, ktoré promuje knihu nižšie)!

Kniha obsahuje prevažne bulvárny charakter popisov jednotlivých kapitol, často subjektívne postoje autora, dokonca protitvrdenia.

Fanúšikovia na fórach vo svete prevažne bojkotujú knihu, hľadajú v nej nezrovnalosti a porovnania s tým, čo sa reálne udialo, alebo bolo popísané.

Na fóre môžete prikladať preklady iných, alebo vlastné poznámky o obsahu (ak ste sa ku knihe dostali), dopĺňali videom a najmä súhrnom reakcií fanúšikov.

Celá situácia sa vymyká spod kontroly, najmä pokiaľ ide o médiá, ktoré samozrejme využívajú pozornosť, hnev fanúšikov a reklamu zadarmo.

TÉMA VO FÓRE - LINK