Objasnenie niektorých skutočností v súvislosti s MJ Estate

Michael Jackson Estate je pod riadením súdu, to znamená, že všetky úkony, rozhodnutia a plánky musí vedieť súd, v mnohých prípadoch súd udeľuje povolenia, alebo naopak, vydá zákaz.

MJ Estate riadia správcovia (John Branca a John McClain), ktorí musia na požiadania predložiť všetky dokumenty aj dedičom pozostalosti.

To, že je pozostalosť od dohľadom súdu znamená, že všetky ich (zárobkové) činnosti smerujú najprv k uspokojeniu akýchkoľvek pohľadávok-dlhov voči veriteľom, až po ich vyplatení môžu byť všetky ostatné príjmy delené pre dedičov.

MJ Estate, od smrti Michaela Jacksona do Júla 2012, zarobili v hrubom príjme podľa súdnych dokumentov 475 mil. dolárov.

Po zaplatení daní, výdavkov, akýchkoľvek poplatkov..., je čistý zisk logiky značne menší, a až z neho je možné splatiť akékoľvek dlhy.

Do konca roka 2012 by mali byť vyplatené všetky osobné dlhy Michaela (cca. 150 mil. dolárov), potom ostane pôžička viazaná na Sony/ATV (cca. 300 mil. dolárov).

Po skončení dohľadu súdu, a vyplatení dlhov, je celý majetok a jeho následné zisky prerozdelené medzi dedičov, v tomto prípade Katherine Jackson a deti Michaela: Princa I, Paris a Princa II.

Pre Katherine Jackson to znamená, že môže využívať také množstvo peňazí pre svoju potrebu, podľa jej podielu, aké jej schvália správcovia majetku, teda nemá neobmedzený prístup k peniazom a majetku.

Deti dostanú svoje podiely po častiach, podľa dovŕšených rokov.

Keď dosiahnú vek 21 rokov, dostanú značnú časť peňazí, ktorými si môžu založiť rodiny, kúpiť domy, autá, uhradiť náklady na štúdium..., pričom budú dostávať ročný príjem.

V 30-tich rokoch získajú podiely v majetku a cenné papiere, z ktorých budú mať priame finančné zisky, podľa svojho podielu.

Po dovŕšení veku 40 rokov budú mať plnú kontrolu nad svojim majetkom.

Pokiaľ ide o Neverland, oficiálne pod názvom Sycamore Valley Ranch, 87,5% vlastní Michael Jackson Estate, 12,5% vlastní spol. Colony Capital.

Colony Capital môže rovnako využívať celý ranč ako MJ Estate, a obe skupiny majú rovnaké práva na využívanie ranča.

Colony Capital ale nemôže predať svoj podiel bez povolenia MJ Estate.

Akékoľvek správy o predaji ranča sú nepravdivé.

O ranč je dobre postarané, nie je potrebné ho akokoľvek sanovať.