Kto zverejnil maily?

Podľa dobre informovaného blogera Rogera Friedmana, mailové správy, ktoré prenikli na verejnosť pochádzajú údajne od niektorých členov rodiny Jacksonovcov, ktorí žalujú spol. AEG, v rámci procesu, ktorý prebehne budúci rok.

Keďže sú účastníkmi procesu, majú k dispozícii aj niektoré materiály, a práve jedni z nich sú mailové správy.

Podľa jeho zdrojov je ich cieľom očierniť AEG, a nakloniť si akési sympatie nielen súdu, ale aj verejnosti z odhalených detailov.

Faktom je, že Michael bol v čase podpísania zmluvy na koncerty v stave akútnej finančnej núdze, a nemal veľmi na výber, a koncerty boli najjednoduchšia cesta ako zarobiť veľký balík peňazí.

Počas večera, keď mal verejne prezentovať svoj návrat v Londýne, bol zjavne "nie vo svojej koži", čo by sa dalo pripísať vplyvu napr. alkoholu - čo je zjavné zo spôsobu chôdze a prejavu, a 90 min. meškania.

Tvrdenia, že by niekto chcel nútiť Michaela do skúšok, aby z toho bol natoľko vyčerpaný, vystrašený a kto vie čo, sú protichdoné, lebo AEG by nemala ani najmenší záujem o Michaela ako trosku, ktorá by zruinovala celú šou, pretože cieľom bolo pobaviť fanúšikov, ale najmä zarobiť - pre Michaela a AEG - teda v záujme každého bolo čo najlepší stav Michaela, čomu nasvedčovali zabezpečenia typu dôkladných zdravotných prehliadok (otázne je, prečo tu bola podmienka prehliadok - pochybobval niekto predtým?).

Potom je tu ale dokument This Is It, ktorý jasne ukazuje Michaela ako nacvičoval, tancoval, kreatívne sledoval, riadil a určoval proces.

Zrejme sa Michaelov stav zmenil akoby zo dňa na deň, lebo bolo mnoho ľudí, ktorí potvrdzovali, ako sa Michael tešil na koncerty, a potom zrazu bol mimo...(?), ale Michael bol perfekcionista, nebolo to jeho prvé turné, a vedel, čo všetko si to vyžaduje a čo sa od neho očakáva.