Aukcia vecí

Spol. Premiere Props ponúka na predaj veci buď patriace Michaelovi, alebo ním podpísané.

Vyvolávacie ceny sú nízke.

Zoznam veci a ceny - LINK

Obrázek