Žaloba k súdu...

Ohľadom záležitosti k smrti ženy v nemocnici, kde bol Michael hospitalizovaný počas prosecu, žaloba bude prejednávaná na súde v Santa Marii. Sudcom v tomto prípade bude Rodney Melville, presne ten istý sudca, ktorý bol aj procese v 2005.

Pojednávanie začne 18.6.2007. Podľa žaloby Michael zneužil status hviezdy.

(viď správy predošlé správy)