Súd rozhodol - TJ je trvalý spoluopatrovník

Dnes rozhodol sudca v prospech žiadosti TJa Jacksona, a zveril mu do opatery tri deti Michaela, Princa I, Paris a Princa II.

TJ Jackson je tak trvalým spoluopatrovníkom spolu s Katherine Jackson.

Sudca ho poučil o jeho právach a výchove tak, aby deti nepocítili nič negatívne.

TJ má tak plný prístup ku všetkému čo slúži a bude slúžiť k výchove detí Michaela, aj k peniazom.

Obrázek