Murrayovu žiadosť zamietli!

Podľa LA Times súd odmietol žiadosť "lekára" Conrada Murraya na opätovné testovanie vzorky liekov, ktoré podal v osudný deň Michaelovi.

Odvolací súd zamietol jeho žiadosť v pondelok. Druhý okresný odvolací súd vydal rozhodnutie bez komentára. Advokáti Murraya pred časom požiadali o laboratórne testovanie na rezíduá z fľaštičky propofolu nájdeného v Michaelovej izbe (tie, ktoré sa Murray snažil skryť!).

Na fľaštičke sa však našli lekárove odtlačky a preto sa prokurátori zhodli, že držal dávku propofolu (chirurgickej anestézie), ktorá zabila Michaela 25. júna 2009.

Advokátka Murraya, Valerie Wass, sa vyjadrila, že plánuje podať žiadosť o opätovné testovanie aj Najvyššiemu súdu.

Vložila: Zuzcoj