Cena pre šou Immortal

Spoločnosť Billboard udelí cenu Creative Content Award vystúpeniam Slnečného cirkusu a šou Immortal za prínos hudobného odkazu Michaela prostredníctvom umeleckej šou.

LINK

Obrázek