Diana Ross súhlasila s opatrovníctvom Katherine a TJ

Diana Ross údajne dala písomný súhlas, aby sa opatrovníctvo rozdelilo medzi Katherine a TJ-a. Jej súhlas bol potrebný, lebo bola Michaelom určená ako druhá opatrovníčka, ak by sa Katherine nemohla starať o deti. Teraz sa čaká ešte na vyjadrenie Debbie Rowe - matky dvoch Michaelových detí. Objavili sa správy aj o tom, že má byť s ňou odvysielané interview.

Vložila: Zuzcoj