Pokračovanie v súhrne spravovania MJ Estate

V téme sú doplnené informácie z dokumentu spravovania MJ Estate - LINK