MJ Estate - súhrn spravovania

Tu je stručný prehľad aktivít správcov pozostalosti Michaela Jacksona - MJ Estate:

Prehľad k 31.5.2012:

* hrubý príjem - 475 mil. dolárov

Rozpis príjmov:

- 310 mil. za obdobie od Jún 2009 – Október 2010

- 134 mil. za obdobie od November 2010 – December 2011

- 30 mil. za obdobie od Január 2012 – Máj 2012.

Hypotéka na rodinný dom Hayvenhurst v Encine splatená.

Podľa správy od MJ Estate je dom v prestavbe/renovácii, a bude slúžiť v budúcnosti pre rodinu.

Dlh vo vťahu spol. MiJac vo výške 65 mil. dolárov splatený, do konca roka 2012 splatené všetky záväzky.

Katherine Jackson žiada o jednorázovú sumu vo výške 205 tisíc dolárov na splatenie svojich osobných a profesionánych nákladov za rok 2011.

Dodatočne žiada navýšenie mesačnej renty o takmer 35 tisíc dolárov na platby pre právne a účtovné služby, ako aj údržbu jej osobného domu v meste Gary a Las Vegas.

Inventúrna hodnota majetku sa odhaduje na viac ako 50 mil. dolárov.

MJ Estate spravuje/vlastní 50% podiel v Sony/ATV, a 100 podiel v katalógu MiJac, ako aj obchodné značky a logá s menom Michael Jackson.

Obchodné aktivity aktuálne zahrňujú Slnečný cirkus a šou Immortal, videohry od spol. Ubisoft, multi-albumovú zmluvu, komerčné produkty, možný film a dokument o Michaelovi.

V čase smrti, Michael čelil 6 žalobám, po smrti bolo aktívnych 15 žalôv, v súčasnosti sú aktívne 4, zvyšok bol urovnaný v prospech MJ Estate.

MJ Estate čelili 65 veriteľským požiadavkám.

MJ Estate si najalo 19 právnických firiem po celom svete, ktoré riešia ochranné známky a autorské práva.

Michael Jackson/MJ Estate vlastní aktuálne 87,5% podiel na Neverlande.

Do konca roka 2011 bola hodnota hnuteľného majetku 13 mil. dolárov, hotovosť 19 mil. dolárov.

Čistý príjem do konca roka 2011 bol 106 mil. dolárov - za sledovanie obdobie November 2010-December 2011

*

Platby od MJ Estate pre Katherine a deti:

Platby na výdavky detí: 2,139 mil.

Výdavky Katherine: $470.814

Výdavky na dom v Calabasas: 436.187

Údržby domu: 15.569

Dom v Hayvenhurst: 73.962

Dane za domy: 144.605

Poistenie (zdravotné a za majetok): 106.033

Zamestnanci v dome: 658.915

Právnik Katherine: 233.911

Súdny poručník: 54.478

Technické náklady: 53.211

Ochranka: 654.414

Opravy a údržba: 194.127

CELKOVO: $5.205.516

MJ Estate poskytli Katherine niekoľko pôžičiek:

1 $235.000

2 $250.000

3 $75.000

4 $6.000.000 (pre vyplatenie súdneho sporu s denníkom Segye Times)

Celkovo pôžičky pre Katherine $ 6.560.000

CELKOVÉ NÁKLADY: $ 11.765.516 ($5.205.516 + $6.560.000)

MJ Estate zaplatili viac ako 50 mil. dolárov na daniach a licenciách.

MJ Estate vyplatili pre svojich zamestnancov 443 tisíc dolárov.

Náklady na PR boli 442 tisíc dolárov.

1 mil. dolárov stál prenájom skladov.

MJ Estate je zatiaľ pod ochranou/dohľadom súdu, a správcovia chcú požiadať o predĺženie o rok=musia predkladať súdu všetky príjmy, výdavky a žiadosti, aby boli uspokojení veritelia ako prví.

Po skončení dohľadu bude MJ Estate fungovať samostatne.

Celý dokument a detaily v téme - LINK