Prehlásenie Perry Sandersa, právnika Katherine Jackson

Perry Sanders vydal oficiálne vyhlásenie, v ktorom popísal stratnutie s Katherine, právnikom TJa, Princom Michaelom a TJom, a dohodli sa na spoločnom postupe úpravy opatrovníctva, ktoré by si mali podelil Katherine a TJ (Tito Jackson Junior má manželku, tri svoje deti a dve nevlastné, ktoré by asi mali žiť spolu s deťmi Michaela v jednom dome, alebo blízko nich).

Do spoločného postupu sa pripojila aj súdom určené právna ochrankyňa deti Margaret Lodise, ktorá súhlasila s podmienkami.

Ostáva už len na súde, ako rozhodne, no neočakávajú sa žiadne problémy s rozhodnutím.

Týmto by TJ získal podiel práv na vedení domácnosti, vrátane finančných záležitostí, ale aj zastupovanie detí v školských záležitostiach, napr. návšteva školy, informácie o štúdiu detí a podobne.

Rovnako tak aj Katherine, ktorá sa môže sústrediť viac na svoje osobné záležitosti.

Súd však rozhodne pravdepodobne až budúci týždeň o detailoch práv.