O opatrovníctve sa rozhodne 22. augusta?

Podľa nepotvrdených správ by sa pojednávanie o stále opatrovníctvo malo konať 22. augusta (dovtedy je dočasným opatrovníkom TJ?). TJ ako dočasný opatrovník má do dnešného dňa predložiť papiere, ak má záujem o stále opatrovníctvo.

Vložila: Zuzcoj