Sledujeme aktuálne dianie...

- Na Twitter účte Princa sa niečo deje...práve tam napísal:

ImgUpload

Vložila: Zuzcoj