Nové informácie...

TJ sa pred súdom pre novinárov vyjadril: "Poviem k tomu už len tri slová...Prvoradé sú deti".

Image and video hosting by TinyPic

- Tito, Marlon a Jackie vyjadrili súhlas s rozhodnutím sudcu o dočasnom opatrovníctve TJ

Vložila: Zuzcoj