Súdne pojednávanie pokračuje..., sudca má pochybnosti.

Sudca Mitch Beckloff sa dnes zaoberať návrhom TJa na opatrovníctvo detí, keďže nie je prítomná Diana Ross, ktorá je legitímna nástupkyňa za Katherine Jackson podľa vôľe Michaela Jacksona.

Právnik TJa povedal, že Katherine Jackson nie je momentálne schopná vykonávať poručníctvo, a žiadajú, aby TJ bol dočasne menovaný opatrovníkom, na čo nie je nutné, aby bola prítomná Diana Ross.

Udalosť v dome detí bola len výsledkom eskalácie napätia, a TJ si nie je istý, či Katherine konala dobrovoľne, že odišla.

Právnička Katherine Jackson povedala, že bola v dome niekoľko krát, a myslí si, že bola držaná v Arizone proti svojej vôli.

Sudca nariadil, že deti neopustia štát bez zvolenia súdu.

Sudca povolil, aby TJ požiadal oficiálne o trvalé opatrovníctvo, ale musia to dať na vedomie Diane Ross a aj Debbie Rowe, biologickej matke Paris a staršieho Princa Michaela.

Sudca vyjadril pochybnosť na konaním tretích strán, že Katherine nekonala vedome, a nebude nateraz vyvodzovať dôsledky voči Katherine., ALE

... SUDCA VYMENOVAL TJ-A ZA DOČASNÉHO PORUČNÍKA DETI MICHAELA.