Exkluvízne - TJ je menovaný ako poručník v závete Katherine

Podľa správ je on ten, kto by sa mal o deti postarať, a Katherine by mala prísť na súd, aby vysvetlila situáciu, prečo nebola dostihnuteľná.

Teda v prípade, že by Katherine nebola schopná vykonávať poručníctvo, TJ by mal byť jej následovník.

Deti sú aktuálne v škole, a nie sú potrební na súde.