Potvrdená hodnovernosť závetu?

Samozrejme, začínajú sa objavovať dokumenty, podľa ktorých sa dokazuje pravosť závetu Michaela.

Napr. právnik Barry Siegel rezignoval v roku 2003 ako správca - poručníckeho fondu - the Michael Jackson Insurance Trust, ktorý sa v USA vytvára pre deti do 18+ rokov (podľa požiadavky), ktorý má garantovať financie-sporenie pre deti od rodičov.

Je to samostatná entita od závetu, na ktorú nikto iný ako deti nemá nárok.

V tomto prípade bol zverejnený údajný list rezignácie Siegela ako správcu a to priamo Michaelovi, Johnovi Brancovi a Johnovi McCainovi = správcom a vykonávateľom závetu, teda toho závetu, o ktorý ide v tejto dráme, ktorý sa snažia spochybniť Randy, Jermaine a Janet, čo ale znamená, že potvrdzuje jeho pravosť, keďže aktuálny závet je datovaný na rok 2002, a Siegel rezignoval v roku 2003, a zaslal to iba aktérom závetu!

Ukážka dokumentu v téme - LINK