MJ Estate zakročilo

Zástupcovia MJ estate predložia súdu žiadosť, aby boli deti súdom ochránené, pretože sa domnievajú, že Katherine Jackson bola účelovo "unesená", aby deti ostali samé a bez dozoru, čo ich vystavilo nebezpečenstvu tretích strán.

Čo z toho bude vypývať sa uvidí po súdnom príkaze.

Podľa rôznych zdrojov, plán na odlúčenie Katherine od detí bol už niekoľko mesiacov plánovaný.

Napriek tomu, že sa niektorí členovia rodiny snažia spochybniť aktuálne platný závet Michaela z roku 2002, aj keby akokoľvek dokázali, že nie je pravý, pôvodne aktualizovaný z roku 1997/98 ich rovnako vylučuje ako dedičov, a v danom závete je to to isté čo v aktuálnom, iba je doplnené meno Prince Michael II, teda familiárne známy ako Blanket, keďže Prince I a Paris sú v predošlom závete.