Skončí to na súde?

Podľa správ, do prípadu nemožnosti kontaktu detí Michaela, Paris, Prince a Prince II s Katherine Jackson, vstúpila aj ich právna ochrankyňa určená súdom - Margaret Lodise, ktorá dohliada na všetky ich právne záležitosti vyplývajúce zo závetu a súdneho nariadenia (má dohliadať na podmienky, ktoré sú v záujme detí).

Osobne navštívila v pondelok dom, v ktorom deti bývajú, a predpokladá sa, že dnes, alebo zajtra predloží súdu svoje hodnotenie situácie, prípadne požiada súd o určité právne kroky na ochranu záujmov detí=sudcovi popíše podmienky aké zistila, a ak sú podľa nej vážne, môže to znamenať konzekvencie vo vzťahu ku Katherine ako opatrovníčke detí.

Údajne Janet hrozila Paris, aby prestala písať na Twitter informácie zo súkromia, a chcela jej násilím vziať mobilný telefón a dostať sa do domu..., v čom jej mala zabrániť privolaná polícia, a nepustila Janet, Jermaina a Randyho do domu, odkiaľ ich chceli vziať za Katherine , údajne až do Arizony.

Je tu aj možnosť, že nakoniec by museli samotné deti pred súdom a pod prísahou vypovedať, aké boli/sú okolnosti tejto drámy, a až tam by vyšla pravda najavo, kto koho, kde a do čoho nútil.

Deti boli z domu prevezené na iné, bezpečnejšie miesto.

Diskusia v téme - LINK