Spochybňovanie závetu Michaela

Jedna bulvárna stránka zverejnila údajný list, v ktorom niektorí členovia rodiny Jacksonovcov: Janet, Rebbie, Tito, Randy a Jermaine Jackson , spochybňujú vedenie MJ Estate, ktoré koná na základe údajne falošného závetu Michaela.

Závet, ktorý je podpísaný 7.7.2002 je podľa nich v tomto liste falošný a podvodný, a teda vykonávatelia závetu, ktorý odobril súd, John Branca a John McCain nelegitímne konajú v mene Michaela a jeho pozostalosti, a to len pár dní po informáciách, ktoré MJ Estate predložili súdu o správe pozostalosti, z ktorej vyplýva, že zisky MJ Estate z doterajších projektov dosiahli 475 mil. dolárov, a podlžnosti Michaela sú takmer splatené, naopak, podľa signatárov, MJ Estate okráda Michaelove deti a Katherine Jackson, jediných právoplatných dedičov majetku.

Členovia Jacksonovcov sa už krátko po smrti Michaela snažili spochybniť závet, no neuspeli.

Teraz opätovne chcú dokazovať, že podpis Michaela na závete nie je jeho, resp. tvrdia, že Michael bol podľa nich dokázateľne na inom mieste ako je miest podpísania závetu - Michael bol v New Yorku, a závet mal byť podpísaný v LA.

Otázne ale je, prečo nie sú podpísaní v toto liste proti MJ Estate aj ostatní členovia rodiny, napr. LaToya, ktorá vždy v médiách podporovala konšpiračné teórie.

Hodnovernosť takmer každého člena rodiny je rovnako pochybná pre ich vlastné, osobné ciele, ktoré sú mediálne známe, aj v súvislosti, že ani jeden člen rodiny okrem matky Katherine nemá právo na Michaelov majetok, keďže ich Michael "vydedil"=nikomu nič neodkázal.

V liste sa odvolávajú aj na Katherine Jackson a jej žalobu proti AEG Live, ktorá má trpieť tým, ako sa žaloba a proces vyvíja, že ju okrádajú o peniaze a podiely zo ziskov,

MJ Estate k tomu medializovanému listu vydali vyhlásenie, v ktorom jasne deklarovali svoj postoj odvolávajúc sa na súdne rozhodnutie spred dvoch rokov, v ktorom sudca Mitchell Beckloff potvrdil pravosť závetu.

Naopak, sú rozčarovaní nad postojom členov Michaelovej rodiny, ktorí podporujú a prihliadajú na internetové konšpiračné teórie a bludy.

MJJSOURCE.EU nebude podporovať tieto konšpiračné bludy a nezmysly, a bude prihliadať iba na súdne rozhodnutia a verdikty.

Téma na diskusiu vo fóre - LINK

Michael Jackson siblings letter to John Branca, McClain, Randy Phillips, Perry Sanders, Trent Jackson, Lowe...