Michael nebol na oslavách Liz Taylor

K jej výročiu 75 narodenín.

Oslava sa konala v Las Vegas, kde boli pozvaný hostia, ale Michael medzi nimi nebol.

Podľa informácií, mal Michael zavolať Liz a ospravedlniť sa, že má "obchodné" povinnosti, ale že sa s ňou stretne súkromne....