Oficiálna reklama na Pepsi - Čína

Ide o prvú reklamu, ktorá neobsahuje žiadne zábery Michaela, iba skladbu BAD v pozadí.

Pripravuje sa ďalšia, 60 sekundová, ktorá bude aj so siluetou Michaela a prídavnými zábermi, a odvysielaná by mala byť 14.5.