Tlačové vyhlásenie MJ Estate

K spolupráci s PEPSI:

'We are thrilled to bring Michael and Pepsi back together, as they were in 1988,

to celebrate the 25th anniversary of the BAD album and Tour and to put Michael

on one billion Pepsi cans – perhaps a Guinness record,"

"We're excited to see it all come to life."

co-executors of the Estate of Michael Jackson

John Branca and John McClain

-------------

Sme potešení, že môžeme opäť spojiť Michaela a Pepsi, tak ako boli v roku 1988, aby sme oslávili 25-te výročie vydania albumu BAD a turné, a zobraziť Michaela na jednej miliarde Pepsi plechoviek - možno ako Guinnessov rekord.

Sme vzrušení z toho, že sa to celé realizuje.

Obrázek