Aktualizácia vystúpení šou IMMORTAL

V téme na diskusii priebežne aktualizujem zoznam vystúpení, počet divákov a celkové zisky.

LINK