EXCLUSIVE - video z Neverlandu

Jeden z mála ľudí, ktorí mali možnosť byť priamo v Neverlande, rodinnom sídle Michaela, zo dňa 17.6.2011, bol aj veľký fanúšik Sebastian, ktorý sa snažil dostať na ranč a neustále prosil správcov (oficiálny spoluvlasník je Colony Capital), aby mu umožnili vstup, nakoniec sa mu to po dvoch rokoch podarilo, a video ukážku zverejnil preto, lebo mnohí iní fanúšikovia mu neverili, že tam bol, napriek tomu, že dostal niekoľko darčekových predmetov.