Ukážka z GLEE

... ako bude vyzerať časť venovaná Michaelovi: