Správcovia majetku už nemusia platiť

Sudca Mitchell Beckloff presunul výdavky na právne služby v rámci správy majetku Michaela z peňazí správcov Johna Brancu a Johna McClaina, ktorí doteraz podľa zmluvy platili výdavky a náklady zo svojich peňazí-podielu 10% (Branca 5% a McClain 5%), ktoré mali v zmluve zo zisku MJ Estate (tu sa neúčtujú zisky z 50% podielu v Sony/ATV a MIJAC, ani z dokumentu This Is It napriek tomu, že dohliadajú nad všetkými obchodnými zmluvami od Michaelovej smrti).

Od roku 2009 MJ Estate zarobilo 350 mil. dolárov.

Podiely, ktoré majú Branca a McCain slúžili na platenie právnických a manažérskych výdavkov=zo svojho podielu platili právnické a manažérskej služby.

Právnická firma Johna Brancu, Ziffren Brittenham LLP, má podľa zmluvy od roku 2011 a v ďalších rokoch nárok na podiel 3% zo všetkých ziskov, ktoré projekty pod dohľadom MJ Estate prinesú.

Právnik MJ Estate, Howard Weitzman, tvrdí, že ak by pozostalosť Michaela právnicky spravovala iná firma ako tretí partner, jej podiel nákladov by mohol dosahovať 2 milióny ročne, a pri tradičnej správcovskej spoločnosti by manažéri a právnici mali nárok na 30% zo všetkých ziskov.

Právnici Katherine Jackson, ani právna zástupkyňa detí, Meg Lodise, nenamietali voči súdnemu rozhodnutiu, lebo ho považujú na férový.

Právnici MJ Estate podľa správy predloženej súdu už vyriešili žaloby a pohľadávky v celkovej výške 11 mil. dolárov.

Súdne poplatky tak budú hradené z celkového zisku MJ Estate, čo predstavuje asi 3%.