Rozsudok: Conrad Murray - 4 roky väzenia!!!

muray

LIVE VERDIKT:

Téma rozsudku na fóre - LINK

* sudca vyniesol rozsudok - 4 ROKY väzenia v okresnej väznici!

- ako dlho, ešte nie je jasné, vzhľadom na zákon, ktorý skracuje pre preplnenosť väzníc obdobie trvania väzenia pre menej závažné činy!!!! Predpoklad je, že polovicu trestu si Murray odpyká v domácom väzení, väčší vplyv na trvanie trestu má šerif ako sudca a on nemá možno zmeniť ovplyvniť trvanie trestu.

- Murray zaplatí súdne poplatky!

- pred nástupom do väzenia odovzdá odtlačky prstov, DNA vzorky.

- Murray zaplatí náležité odškodné pre pozostalých (žiadosť o 100 mil. nie je podľa neho zatiaľ nie je vyčíslená), vrátane MJ Estate - a to podľa presných záznamov, ktoré musia predložiť žiadatelia, okrem MJ Estate aj AEG Live.

- obe strany a sudca rozhodujú o termíne dodania presných záznamov o finančných stratách., pravdepodobne o 2 týždne.

muray

* sudca odmietol prepustenie na podmienku, ale podľa zákona nebude Murray väznený v štátnej väznici, a odobral mu licenciu

* sudca v prejave hovorí o konaní Murraya, že aj keď ho nechcel zabiť úmyselne, musí prijať zodpovednosť za kriminálny čin podľa práva, a komentuje prejavy oboch strán.

- sudca hovorí o zabití, a vykladá znenie podľa zákona, obrazne pre prípad konania Murraya, v ktorom popisuje aj jeho klamanie a podvody v riešení prípadu (pokiaľ ide o jeho výpovede, alebo ukrývanie dôkazov, a jeho hrozné konanie v záchrane života, a napr. v účele prečo si nahrával Michaela na telefón, ktorý mohol slúžiť na jeho ziskuchtivé účely, o čom ale sudca špekuluje, ale podľa neho Murray prekročil hranice a pokračoval, namiesto toho, aby ustúpil, ak videl nejaké problémy, a namiesto toho začal viniť Michaela, že ho oklamal, že mu nepovedal o jeho závislosti, napriek tomu, že osobne získaval propofol v lekárňach, kde dokonca nedostával ani záznamy o predaji a pod falošnými menami)

* obhajca Murraya číta prejav, v ktorom poukazuje, resp. zľahčuje dopad konania Murraya, najmä žiadnymi predošlými záznamami, rodinnými a spoločenskými aktivitami (napr. pomoc chudobným), a Michaela popísal ako toho, kto si lieky žiadal=nepriamo, že bol závislý na liekoch, teda, že viny je hlavne na Michaelovi;

- popisuje dopad prípadu a rozsudku na jeho kariéru, že ako doktor skončil.

- na otázku sudcu, čo hovorí na výšku odškodného, povedal, že Murray nie je schopný odškodniť žiadateľov v takej výške, podľa neho musia vidieť všetky záznamy, ktoré vykazujú odškodné.

* právnik Murraya, Ed Chernoff číta vyhlásenie, sudca dáva možnosť vypovedať aj Murrayovi, ten odmieta.

* sudca sa pýta, prečo by mal Murraya poslať do väzenia, podľa zákona môže určiť aj iný rozsudok. Prokurátor na základe jeho prejavu uviedol dôvody prečo si zaslúži väzenie, a tiež na otázku sudcu, či škody spôsobené smrťou by mali byť žiadané, odpovedal, áno.

* prokurátor číta vyhlásenie Katherine Jackson, v ktorom popisuje jej pocity zo straty Michaela, a predovšetkým stratu otca jeho detí.

* prokurátor vzniesol pripomienku na straty, ktoré Michaelový pozostalí utrpeli pre neuskutočnené koncerty a následné zisky z predaja sprievodných prostriedkov, ako aj náklady na pohreb... ako odôvodnenie požiadaviek voči finančnej zodpovednosti ako následku smrti Michaela (=prokurátor uviedol min. 100 mil. dolárov, o toľko pripravil Murray Michaela a rodinu).

* prokurátor David Walgren číta záverečné vyhlásenie, sumár procesu a zdôvodnenie viny Murraya.

* právnik rodiny Michaela, Brian Panish, číta vyhlásenie v mene Michaelových pozostalých - detí a matky Katherine - žiadajú najvyšší trest.

* sudca aktuálne prehodnocuje žiadosti oboch strán na konečný výsledok, či sú nové skutočnosti, alebo dôvody, prečo by dnes nemal rozhodnúť o výške trestu!

* Michaelova rodina (väčšina) a Murray osobne čakajú na konečný rozsudok, za Murraya prišla jeho matka a priateľka.

Obrázek