Exkluzívne audio - predslov Franca Cascia

... z jeho novej knihy, prepis v angličtine v téme na fóre - LINK

Obrázek

AUDIO v linke - LINK

Obrázek