Je koniec, už len záverečné reči a verdikt!!!!

Posledný svedok procesu Dr. Steven Shafer konečne do-vypovedal, a sudca si zavolal zástupcov oboch strán, ktorí nemajú ďalších svedkov, všetko je v rukách poroty.

Keďže samotný Murray už nebude vypovedať, sa obe strany dohodli, že prípad proces uzavrú svojimi záverečnými rečami.

Sudca určil posledné pojednávanie na 3.11. o 9,00 ráno.

Porotu poučil, ako majú postupovať, a správať sa do svojho rozhodovania, žiadne televízne a internetové správy, nič, čo by ich malo ovplyvniť, nehovoriť o prípade s nikým a ničom, nepoužívať sociálne siete...