21. deň súdu

Dnes súd začal krížovým výsluchom vedeným žalobcom Walgrenom. Dr. White musí odpovedať na jeho otázky.

- Dr. White odpovedá na otázky veľmi podráždene, vyhýbavo. Okrem iných vecí vyšlo najavo aj to, že za svedčenie si zapýtal 11,000$...to Dr. Shafer, svedok obžaloby peniaze neprijal, svedčil zadarmo!!!

- White povedal, že MJ mohol odísť z postele, keďže nebol pripojený na prístroje a dať si ďalšiu dávku Propofolu. Walgren sa ho na to opýtal, či MJ mohol len tak so všetkými tými infúziami a pod. behať po izbe a hľadať ďalší Propofol, keďže ten mal len Dr. Murray. White stále odpovedá vyhýbavo, Walgren ho požiadal, aby odpovedal len áno/nie...nakoniec z neho dostal Áno ako odpoveď na otázku, či Murrayova starostlivosť o MJ ako o pacienta bola neadekvátna.

- Dr. White povedal, že Murray nemohol zavolať 911, lebo v dome nebol telefón...Walgren mu na to odpovedal, že či Murray nemohol zavolať zo svojho mobilu, keď predtým veselo vyvolával pol dňa. Walgren je dnes veľmi nahnevaný, White už svoje klamstvá iste ľutuje...

- Walgren sa ho pýtal, či je v poriadku odísť z miestnosti 15 až 20 minút potom, čo mu podal 25 mg lieku Diprivan...či je to v poriadku nechať pacienta samého bez kontroly, akú cenu má pulzný oxymeter, ktorá nie je aktívny...či je to prijateľné podať Midazolem a Lorazepam a nechať pacienta bez kontroly a vybavenia a odísť...White je v úzkych a odpovedá vyhýbavo, občas prizná, že on by konal inak. Walgren sa ďalej spýtal, či nie je morálnou povinnosťou lekára hovoriť pravdu o volaní záchrannej služby a o tom, čo sa stalo a čo bolo pacientovi podané...tiež sa pýtal, či je možné, že Murray klamal úmyselne, aby zakryl pochybenia, White priznáva, že to tak mohlo byť...

- Walgren kladie tvrdé otázky, obžaloba má neustále námietky, sudca už má toho dosť, je naštvaný na Dr.White a udeľuje krátku prestávku.

- Walgren kladie otázky ohľadne Propofolu a podávania liekov, vyvracia slová, ktoré White vypovedal v piatok.

- Dr. White sám seba nazval "otcom Propofolu"...napriek veľkému egu má problémy s odpoveďami na otázky obžaloby.

Na súde je okrem rodiny aj Kathy Hilton, ako podpora rodiny Jacksonovcov...tu je foto z obedňajšej prestávky

Image and video hosting by TinyPic

- Walgren a White prechádzajú simuláciou dňa, keď MJ zomrel, pozerajú grafy z piatka a komentujú ich...

Image and video hosting by TinyPic

- sudca už stratil trpezlivosť...Dr. White dostal pokutu 1000$ za opovrhovanie súdom, podrobnosti sa budú riešiť 16. alebo 17. Novembra (len ohľadom Dr. White a pokuty)-"Judge: That constitutes direct contempt of court. I'm fining Dr. White $1,000$. I'll review the matter on Nov. 17."

- Walgren konfrontuje Dr. White s článkami o Propofole...je pravdepodobné, že ešte predvolá Shafera svedčiť o článkoch, ktoré ukazujú na ďalšiu diskreditáciu Dr. White. Krížový výsluch končí, nastupuje Flanagan.

- Flanagan ospravedlňuje nezavolanie 911 Murrayom tak, že doktor bežal dole do kuchyne pre ochranku a Princa...mohlo sa vraj predpokladať, že niekto z ochranky zavolá 911...

- Flanagan a White ukazujú rozdiel medzi infúziami???...alebo riešia, ako sa infúzia uzatvára???...

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

- súd bude pokračovať zajtra okolo 17:30 nášho času

Zuzcoj