Trinásty deň súdu

Po trojdňovej prestávke dnes pokračuje súd s Murrayom. Začal sa pokračovaním výpovede posledného svedka obžaloby - Dr. Stevena Shafera, anestéziológa a profesora na univerzite.

!!!!Ak som správne pochopila...svedkovia dostávajú celkom slušne zaplatené za to, že sú ochotní prísť svedčiť - tento doktor peniaze neprijal, vraj sám chce všetko uviesť svojou výpoveďou na správnu mieru, chce ukázať, že to čo sa MJ stalo sa stať nemuselo a nemalo - a chce dosiahnuť, aby sa niečoho podobného v budúcnosti doktori vyvarovali!!!

Obrázek

- opisoval ako sa Lorazepan používa v jednotke intenzívnej starostlivosti. Použil matematický model pre výpočet úrovne sedácie

- tiež rozprával o tom, koľko prác o Propofole, Lidokaíne...napísal. Povedal, že chce týmto ľudí aj upokojiť, aby nechápali Propofol ako "ten liek, čo zabil MJ"...vysvetlil, že ak sa používa tak, ako je to správne, tak nehrozí nijaké nebezpečie, poukázal na to, že svojou výpoveďou chce aj trochu očistiť povesť lekárov

- názorne ukazoval, ako sa používa vnútrožilové podávanie liekov, či anestézie.

- boli premietnuté videá (napr.: Prehľad bezpečného podávania Propofolu), kde je vysvetlené ako sa čo používa v medicíne...tým obžaloba chce poukázať na chyby, ktoré spravil Dr. Murray (čo sa týka zabezpečenia liečenia, ktoré poskytoval, zariadení, vybavenia...)

- v jednom videu bola premietnutá situácia - pacient (herec) predstavuje človeka so zablokovanými dýchacími cestami, má ústa naplnené kvapalinou a musí byť odsávaný. K dispozícii je tiež simulovaná zástava srdca a je predvedené, akými postupmi sa treba riadiť v tejto situácii. Sudca umožnil ukážku srdcovej zástavy, ale vylúčil väčšinu grafických častí videa, kde pacient musel byť odsávaný.

- Dr. Shafer veľmi jednoducho, ale presne opisuje porote krok za krokom ako sa podáva anestéza, lieky, ako sa intubuje a pod. Videá, ktoré sa premietajú komentuje, občas sú pozastavené, aby mohol opísať danú situáciu

- vysvetľuje, ako je to s preberaním pacienta z anestézie, ako sa treba otázkami ubezpečiť, že nedošlo k nejakým škodám pôsobením anestézie, napr. tak, že pacienta sa pýta banálne otázky a zistí si tak jeho reakcie

- tiež poukázal na to, že pred akýmkoľvek zákrokom, alebo liečením musí pacient podpísať tlačivá, kde potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými kladmi i zápormi liečenia, lekár sa musí ubezpečiť, že pacient pochopil všetkému, čo sa s ním bude robiť

Zuzcoj