Nové výsledky testov proti obhajobe?

Podľa v pondelok predložených nových toxikologických testov, ktoré nechala vypracovať žaloba pre pojednávanie je možné, že obhajoba dr. Murraya bude mať problém s obhajobou tvrdení, že si Michael aplikoval lieky sám, a tie boli príčinou jeho akútnej otravy.

Žaloba žiadala testy z obsahu žalúdka, aby poprela tvrdenia obhajoby, čo nakoniec viedlo k ich zmene obhajoby, a netrvajú už na tom, že Michael si mohol sám vziať lieky a predávkovať sa v kombinácii s propofolom.

Obhajca Murraya, Ed Chernoff sudcovi povedal, že nevie presne čo znamenajú nové testy a ich výsledky pre ich obhajobu, pričom namietal voči žalobe, že s takýmito testami čakala pridlho a predložila ich na poslednú chvíľu.

Prokurátor David Walgren svoje rozhodnutia obhajoval tým, že sú priamo súvislé s priebehom procesu, a dokazujú, že iba malé dávky lorazepamu sa našli v žalúdku Michaela, a to je priamo signifikantné.

Proces bude pokračovať v stredu, sudca udal dva dôvody: jeden, aby mala obhajoba čas na preštudovanie nových výsledkov testov, a druhú, že jednému zo svedkov zomrel člen rodiny.