Proces može skončiť už budúci týždeň

Právnici dr. Murraya ako aj žaloba sa pri rozhovoroch so sudcom Pastorom zhodli na tom, že poslední svedkovia predstúpia pred porotu budúci týždeň, max. do 24.10., a tým sa ukončí proces s dr. Murrayom a potom porota rozhodne, či je vinný z neúmyselného zabitia Michaela, ktorého mal predávkovať propofolom.

Doteraz vypovedali svedkovia žalobcov, teda vyšetrovateľov, ktorí sa snažia dokázať vinu Murraya, budúci týždeň predstúpi 15 svedkov obhajoby Murraya, medzi ktorými budú experti a svedkovia dr. Murraya, no podľa možností môžu zvýšiť počet ich svedkov a to v závislosti od okolností.

Jednému zo svedkov žalobcov zomrel člen rodiny, a preto jeho výpoveď v pondelok môže byť presunutá.

Sudca rozhodol, že porota bude mať neobmedzený prístup k dôkazovým materiálom, celkom 211 predmetov, ktoré predložila žaloba (tie môže používať aj obhajoba), avšak okrem potencionálne nebezpečným materiálom ako fľaštičky propofolu, zbytky liekov, medicínske vybavenie.., ale ak bude porota chcieť vidieť počas rozhodovania aj tieto materiály, predloží im ich súdny zriadenec/vykonávateľ.