Zdrvujúca výpoveď experta na kardiológiu

Jednoduché zhrnutie:

Kardiológ Alon Steiberg doslova rozdrvil praktiky dr. Murraya, priamo popísal pochybenia, ktorých sa Murray dopustil a pred porotou doslova atakoval Murrayovo konanie.

Obrázek

Murray podľa Steinberga neurobil základe postupy pri podávaní anestetík a propofolu doma, čo je v rozpore s tým, že tieto látky sa podávajú výhradne v nemocniciach, okrem špecifikých prípadov, vždy musí byť pacient pozorne monitorovaný a sledovaný, Murray nič z toho nerobil, nemal potrebné vybavenie, nemal poňatie čo vlastne robí, podľa neho, Murray zanedbal starostlivosť a Michael mohol žiť, ak by dostal potrebnú pomoc, nepísal si potrebné poznámky čo kedy a v akom množstve podával látky a nevedel tak popísať históriu/anamnézu.

Aj keby si Michael sám aplikoval dávky, čo považuje za nemožné, Murray mal byť pri Michaelovi a mať ho pod dozorom..., aj za to je podľa neho Murray vinný.

* Obhajoba kladie spochybňujúce otázky, Steinberg odpovedá rázne a s odvahou...

Obhajoba kladie otázky, ktorými sa snaží miasť Steinberga čo by kto robil, keby..., on odpovedá reakciou podľa jeho postupu, ktorým sa riadi ako protokolom!

* Steinberg doslova kontruje obhajcovi Murraya a stáva sa akýmsi obhajcom žalobcov! v detailoch výpovede Murraya pre políciu a vyšetrovateľov, presne jeho citácie zo záznamov..., na základe ktorých podal správu o konaní Murraya a jeho odbornej ne-spôsobilosti.

------------------------------------------------------

dále vypovídá Dr. Nadar Kamagar poradce lékařské komory

Image and video hosting by TinyPic

Otázky klade David Walgren

Dr. Nadar Kamaga anesteziolog - je specialista na dýchací potíže a poruchy spánku od roku 1996. Hovoří o tom jak zacházet s pacienty, kteří trpí nespavosti..

Hovoří jak by měli lékaři zacházet s lidmi, kteří trpí nespavostí.

Vysvětluje, že lidé trpící insomnií z mnoha důvodů ...

Dále hovoří, že našel několik nedbalosti v péči v případě Michaela..

Murray měl zůstal u postele, neměl opustit pacienta..dále bylo nevhodné praktikovat propofol sám, bez asistenta a bez potřebného monitorovacího vybavení. Skutečnost, že Murray odešel z pokoje, je hrubá nedbalost!!! dodal Kamagar

právě řekl porotě, že Dr. Conrad Murray aplikovat Michaelovi propofol bylo "nemyslitelné".

Řekl, že on používá Propofol denně, že při aplikaci je velmi opatrný, protože propofol je extrémně nestály, je ho třeba neustále sledovat, protože stav pacienta se může každou chvilí změnit.., proto je nutné aplikovat propofol pomocí automatického čerpadla. Murray se dopustil hrubé nedbalosti

doplnila Helčus