Prenos koncertu MJ forever ZRUŠENÝ?!

Ďalšie sklamanie...koncert nebude prenášaný televíziami:

Obrázek

Mimoriadna zmena programu: Koncert Michael Jackson Forever na Pluske nebude!

7. Október 2011

Filed Under JOJ, tlacova sprava

BRATISLAVA, 7. októbra 2011 (tlacovasprava.sk) – Z dôvodov nečakaných komplikácií na strane dodávateľa vysielacích práv ku koncertu Michael Jackson Forever, nebude môcť žiadna z televízií odvysielať plánovaný priamy prenos.

Pluska preto na sobotný večer zaradí náhradný program – komédiu Malý unavený Joe.

Našim divákom sa ospravedlňujeme, na odvysielanie priameho prenosu koncertu sme boli po každej stránke pripravení. Tak ako ostatné televízie z celého sveta, ktoré priamy prenos plánovali vysielať, očakávame aj my od majiteľov vysielacích práv relevantné vysvetlenie. O ďalšom vývoji budeme verejnosť informovať.

LINK

Vložila: Zuzcoj

PS: na koncerte, ktorý zatiaľ nie je zrušený, nebude vystupovať ani avizovaný Chris Brown.