Sony/ATV si zabezpečila finančnú poistku

Sony má záujem o kúpu hudobného britského katalógu EMI, ktorého hodnota je niekde od 2-2,5 miliardy dolárov.

Na to, aby mala dostatok financií na ponuku v aukcii, si zabezpečila peniaze z fondov z Abu Dhabi.

O katalóg majú záujem všetky veľké vydavateľstvá, ponuky boli dovčera uzavreté, zábezpeka bola vo výške 400 mil. dolárov.