Ďalší svedkovia vypovedajú - deň 4

Sudca vydal zákaz informovania o prípade!!!!

Ide o vyjadrenia do médii o prípade, ktoré mal urobiť jeden z advokátov Murraya!

Sudca chce zabrániť tomu, aby sa vynášali akékoľvek informácie, ktoré sú mimo záznamu priameho prenosu!

Platí to pre všetky strany a ľudí zahrnutých v tomto prípade!

Za porušenie sú prísne tresty.

Vypovedajú záchranári:

Viac na fóre v téme a pridávate aj vlastné komentáre a popisy procesu - LINK

* Martin Bloun

Obrázek

- prestávka 15 min.

- na dotyk bola Michaelova pokožka chladná

- na Michaelovom tele videl tubu na penise/kateter na odvod moču

- popisuje, ako vzali Michaela na nositká, a kde bol Murray v izbe, v sanitke bol pri hlave Michaela, a počul Murraya, ako do telefónu hovorí niekomu, že s Michaelom je zle.

- počas oživovania nevidel žiadnu známku života

- Murray mu nehovoril, nepočul, že by Murray nahmatal pulz, on ho nenašiel, napriek tomu prestali so stláčaním

- opisuje, že na zemi boli 3 prázdne fľaštičky látky Lidocaine, o ktorej Murray nič mu nehovoril, pričom ide o silnú látku, rovnako nehovoril ani o propofole, ani žiadnej látke

- prezentujú sa fotky izby a Bloun popisuje, na ktorom mieste boli jednotlivé osoby

- poznámka: v pojednávacej miestnosti zvoní alarm, sudca upokojuje prítomných, že sa nič nedeje, pokračujú

- popisuje postup oživovania, odpovede na otázky sú väčšinou áno/nie

- počul, ako sa jeho kolega pýtal na zdravotný stav pacienta a na lieky, počul, ale Murray odpovedal, že Michael bol dehydrovaný zo skúšok

- nevidel žiadnu aktivitu monitora, na sledovanie srdca

- všimol si, že v izbe boli nejaké zariadenia a pomôcky na dýchanie, na Michaelovom tele videl pripojenú cievku na nohe pripojenú na stojan s vakom s tekutinou

- v čase, keď poskytova prvú pomoc, si myslel, že Michael bol už mŕtvy

- Michael nedýchal, oči otvorené a priame

- popisuje ako poskytoval prvú pomoc, akým spôsobom a čo pri tom použil

- hneď ako vošiel, spoznal, že ide o Michaela Jacksona

- v spálni videl pacienta na posteli, celkovo ležať na posteli.

- opakujú sa otázky, ktoré boli položené prvému záchranárovi Senneffovi, popisuje v podstate to isté.

- predstavuje sa, čo robil a robí.

****************************

* Richard Senneff:

Obrázek

Odpovedá na otázky obhajoby, ktoré sú obdobné ako žalobcu, obhajca chce detaily.

- koniec vypočúvania

- záchranár si nebol vedomý toho, že by došlo k poškodeniu hrudného koša/prasknutiu rebier pri oživovaní, ale že takéto prípady sa stávajú

- prestávka skončila, pokračuje obhajoba v detailnom sumáre otázok.

- zaoberájú sa látkou Lorazepanom, oživovaním, kto čo robil.

- poznámka: sú tu rozpory či Michael ležal na posteli alebo na podlahe, alebo či mohol byť premiestnený z podlahy na posteľ a potom zase na podlahu...

Ochrankár Alvarez tvrdil, že s Murrayom dali Michaela na podlahu predtým, ako prišli zácharnári.

Senneff tvrdil, že keď vošiel do izby, obaja sa snažili dať Michaela z postele na zem.

Nezrovnalosti sú aj v tom, že Alvarez tvrdik, že vak s tekutinou dal dole zo stojana, Sanneff, že tam bol, rovnako, že jeden tvrdí že Michael nemal zapojenú cievku v nohe, zachranár, že ju tam mal.

- nevidel žiadne zariadenie, ktoré by bolo potrebné na sledovanie zdravotného stau pacienta, Murray tvrdil, že liečil Michaela na dehydratáciu a vyčerpanie, a nikdy mu nespomenul žiaden propofol, okrem Lorazepanu.

- spolu bol asi 42 min. v prítomnosti Michaela pri oživovaní, nejavil žiadne známky života.

- Murray išiel s nimi do nemocnice. Senneff bol v sanitke pri Michaelovej hlave, videl, že jeho pokožka bledne a modrie, aj tam sa pokúšali oživovať Michaela látkami/adrenalínom, zmena nebola žiadna, a ani do príchodu do nemocnice nejavil známky života, Murray v sanitke mal telefonovať, nevie presne, či volal alebo prijal hovor.

- Michaela premiestlini z izby do sanitky všetci 3 záchranári, počas prenosu sa snažili pumpovať kyslík, keďže nie je možné robiť úkony, videl ako Murray zbieral do ťašky nejaké fľaštičky látok zo zeme.

- prezentuje sa formulár o zázname pacienta a vykonaných úkonoch a výsledkoch.

Obrázek

- Senneff tvrdí, že Murray žiadal o priame oživenie (injekčne do) srdca, ale oni na to nemali oprávenie a skúsenosť, ani vybavenie, rovnako ani Murray nemal k dispozícii nič na oživovanie.

- prezentuje sa dôkazový materiál - audio nahrávka volania záchranára do nemocnice.

- popisuje svoje poznámky, ktorými si zapisoval, čo vie o pacientovi, a napr. že je Michael alergický na nejakú látku, a odvoláva sa na jeho informovanie pre nemocnicu, že pacient je mŕtvy.

- Murray údajne nahmatal pulz, Senneff sa pozrel na monitor prístroja/EKG, pokračovali v oživovaní, ale žiadna zmena, plochá čiara neukazovala žiadnu aktivitu srdca. Pokúšali sa to overovať niekoľko krát.

- Michaelova kondícia sa nijako nemenila po mnohých pokusoch, žiaden tlkot srdca, pulz, ale neustále sa snažili resuscitovať, podávať átky na oživovanie, napriek tomu, si myslí, že v tom čase už bol Michael mŕtvy.

- na tele sa snažili nájsť nejaký pulz/krčnú žilu, aby mohli pichnut ihlu, nemohli nahmatať.

- podľa jeho pozorovania oživovania, stav pacienta nezodpovedal času ich príchodu, pacient bol chladný, oči mal otvorené a suché

- potom, ako urobili základné oživovanie, volali nemocnicu v LA, podali informáciu o pacientovi, koľko má rokov, v akom je stave a čo urobili, nemocnica mu dala inštrukcie ako postupovať.

- kolega dal prístrojom priamo do pľúc cez ústa/hrdlo kyslík

- Murray mu v tom čase tvrdil, že pacienta liečil na dehydratáciu

- podľa neho, v nohe mal zapojené pripojenie od dávkovača látok, ale dali mu látky na oživenie, nejavil známky života, spýtal sa, čo mu bolo podávané predtým, aké lieky, ale Murray mu povedal, že Michael dostal lorazepam na spanie, a že nič viac.

- po otázkach, on a jeho kolega začal oživovať pacienta (ale nevšimol si, kto presne to bol, nespoznával ho, až neskôr) spolu s respirátorom na ústach a prístrojom na oživovanie, ktorý sleduje tlkot srdca, ktorý ukazoval, že pacientovi nebije srdce, .

- keď prišli bol Michael na zemi, na koberci pred posteľou, pri okraji.

- podľa neho, mal pocit, že osoba, ktorá bola v bezvedomí, mala šancu prežiť, mal taký pocit, keď si uvedomil, čas od volania do príchodu, asi 5 minút.

- pýtal sa, v akom stave bol pocient, Murray mu tvrdil, že Michael nereaguje, ako dlho bol pacient v takom stave, odpovedal, že krátko predtým ako prišli.

- popisuje, čo videl, že bolo v miestnosti, aké vybavenie pre pacienta.

- potom požiadal, či majú nemajú oživovacie prístroje, niekoľko ktár to opakval, odpoveď Murraya bola že nie.

- popisuje izbu, a kde boli jednotlivé osoby.

- v tom čase keď prišli, im popísal, že Murray sa správal hekticky, zúfalo.

- keď vošli do spálne, videli Murraya, a michaela, ktorého popísali, že mal pyžamo, vrchnú časť otvorenú, pripadal im podvýživený, nižšej váhy, rebrá mu vyčievali.

- keď prišli, vošli do domu, a boli tam bodyguardi, a jeden z nich ich uviedol na poschodie s vybavením, ktoré majú pre prípady pomoci

- popisuje jeho poznámky, ktoré urobil v súvislosti s volaním na vytlačený list od operátora, jednotlivé časti, číslo volaného...

- popisuje, že vzdialenosť od ich stanice do domu je asi 1,5 míle, teda blízko.

- okrem toho, je team leader a zapisuje všetky postupy

- zbalili si veci, ktoré majú v sanitke, a s Martinom Blounom, ktorý riadil, a vyrazili.

- o 12,22 dostali volanie na zásah.

- začína popisovať 25.6.2009, kde sa od rána nachádzal, a že mali volanie, že na danej adrese sa udialo niečo, čo mu operátor popísal ako pacienta, ktorý nedýcha...

- najprv popisuje odkedy je záchranárom, bol jedným z dvoch zavolaných do domu Michaela z čísla 911

------------------

Aktuálne vypovedajú:

* vypovedá ďalší svedok pán Robert Russell:

- výpoveď skončila.

- Russelovi prišlo čudné, že Murray sa nechcel viac starať o jeho zdravie, a prečo ho odkazuje na ďalšie osoby ako doktorov, a že jeho srdce je už opravené, po sdrcovom záchvate, ale jeho liečenie považoval za dobré až excelentné.

- Murray hovorí o jeho plánoch, krátko popisuje jeho/Russellov stav, že nebude praxovať vo Vegas, a že keď bude niečo potrebovať, nech sa ozve, alebo navštívi stredisko...

- je predložený dôkazový prepis odkazu Murraya na telefón Russela, a samotný audio záznam.

- vypovedal, že Murray mu pred operáciou/liečením povedal, že je ťažko chorý, a môže umrieť

- 22.6. bola zrušená ďalšia kontrola u Murraya/doktora-kardiológa.

- 19 júna 2009 zrušil Murray jeho kontrolu ako pacienta, na dátum 15.6. dostal ako pacient list domov, že Murray ruší svoju prax vo Vegas, ale bude k dispozícii na diaľku, ak bude potrebné.

- Murray mal okrem postupov liečení, občas predpísal nejaké lieky, ponechať jeho liečenie na ďalšie osoby/personál, po liečení sa citil uzdravený, a "týmto mu mal zachrániť život".

- ako pacient dr. Murraya, keď mal problémy so srdcom, žije v Las Vegas.

Popisuje svoju operáciu (Marec 16), starostlivosť lekára a personálu, a čo si pamätá z času, keď mal byť pri vedomí, aj keď pod vplyvom omamných látok. Tvrdí, že po operácii žiadal Murraya, aby ho prepustil z nemocnice, ale Murray trval, že sa musí riadiť jeho inštrukciami a tie boli, že musí byť na pozorovanie v nemocnici, inak je v ohrození života.

Tvrdí, že Murray ho liečil výborne. Murray mu povedal počas ďalších konverzácii v nemocnici, že musí odísť do Británii za zahraničným klientom, neskôr priznal, že to bude Mchael Jackson, a bude sa oňho starať, pričom mal nazbačiť, že už sa oňho a jeho deti staral. Údajne sa na to tešil.

Murray mu poradil ďalšie postupy jeho liečenia, a ako postupovať.

Popisuje svoje ťažkosti so srdcom a krvným tlakom, a čo je nutné pre liečenie, chodil na pooperačné ošetrenia a terapie denne.

* Robert Johnson, predajca/odborník na zariadenia na kontrolu tlaku, dávkovanie látok, pacientov..., prezerá si jednotlivé dôkazové materiály, ktoré predkladá žalobca, a vysvetľuje na čo slúžia a ako fungujú.